hus > Kjerneevner > Våre tilretteleggere

Våre tilretteleggere


Reaksjoner tilgjengelig


Syreklorider (acylering) Tilleggsreaksjoner Alkylering
Amidering Bjørkreduksjon Dehydrogenering
Eterifisering Elimineringer Epoksidering
Grignard-reaksjoner Halidering Hydrogenering
Hydrolyse Hydroksylering Ketal
Litium-ammoniakkreaksjon Oppenauer Oksidasjon Polymerisasjonsreaksjon


Hovedutstyr for API-produksjon

Reaksjonsreaktor (-60-170â) (titanreaktor, polyreaktor) Rustfrie sentrifuger Dobbel konisk vakuumtørker
Filter ï¼rustfritt stål, titanstiftï¼ Kolonnekromatografiseparasjon opp til kilogram-salg Mikronisator
VVS-system Renset vannsystem Trykkluftsystem
Frossen saltlake sirkulasjonssystem Vakuumsystem Kjøletårn
Nitrogen utstyr Sirkulerende varmluftsovn Kondensator
Destillasjonssystem (membran, vakuum, høy tyngdekraft) Innmat (reaktor+sentrifuge+tørker) Sterilt og rent område